2 Samuel 23:31

31 Abi-albón de Arabá;
Azmavet de Bahurim;