Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Génesis 44:23

23 Pero usted nos dijo: “A menos que su hermano menor venga con ustedes, nunca más volverán a ver mi rostro”.