37 Las palabras que digas te absolverán o te condenarán».