Salmos 89:52

52 ¡Alaben al Señor
para siempre!
¡Amén y amén!