Apocalipsis 11:3

3 Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto,a profeticen durante mil doscientos sesenta días».