43 Now therefore, beni, shema bekoli (listen to my voice)! Arise, flee thou to Lavan achi to Charan;