30 VAHAVTA ES ADONOI ELOHECHA BKHOL LVAVCHA UVECHOL NAFSHECHA UVECHOL MODECHA. [DEVARIM 6:4,5]