9 Da Hodesh sua moglie ebbe: Jobab, Tsibia, Mesha, Malcam,