2 E quando Ezechia vide che Sennacherib era giunto e si proponeva d’attaccar Gerusalemme,