53 voi, che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli, e non l’avete osservata.