27 e tutto il tempo che Methushelah visse fu novecento sessantanove anni; poi morì.