29 O paese, o paese o paese, ascolta la parola dell’Eterno!