13 Zorobabel generĂ² Abiud; Abiud generĂ² Eliachim; Eliachim generĂ² Azor;