14 Azor generĂ² Sadoc; Sadoc generĂ² Achim; Achim generĂ² Eliud;