1 Παῦλος κλητὸς ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ ⸃ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς