26 καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη · εἴτε δοξάζεται μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.