6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,