21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς ⸃ τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν ⸃ Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,