21 οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες · Σταύρου σταύρου ⸃ αὐτόν.