35 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ⸃ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν · ὃς δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ⸅ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου σώσει αὐτήν.