32 Weest zonder aanstoot te geven, en den Joden, en den Grieken, en der Gemeente Gods.