11 Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere.