40 Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.