22 Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking; Maran-atha!