20 Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.