17 Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.