9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?