2 En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen.