16 En Bathseba neigde het hoofd en boog zich neder voor den koning; en de koning zeide: Wat is u?