22 En ziet, zij sprak nog met den koning, als de profeet Nathan inkwam.