46 En ook zit Salomo op den troon des koninkrijks.