18 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud.