23 Alzo werd de koning Salomo groter dan alle koningen der aarde, in rijkdom en in wijsheid.