39 En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd.