42 De tijd nu, dien Salomo te Jeruzalem over het ganse Israel regeerde, was veertig jaar.