8 En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die haar goden rookten en offerden.