26 En Jerobeam zeide in zijn hart: Nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren.