29 En hij zette het ene te Beth-El, en het andere stelde hij te Dan.