30 En deze zaak werd tot zonde; want het volk ging heen voor het ene, tot Dan toe.