15 Toen zeide hij tot hem: Kom met mij naar huis, en eet brood.