19 En hij keerde met hem wederom, en at brood in zijn huis, en dronk water.