1 Te dierzelfder tijd was Abia, de zoon van Jerobeam, krank.