30 En er was krijg tussen Rehabeam en tussen Jerobeam, al hun dagen.