11 En Asa deed wat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David.