16 En er was krijg tussen Asa en tussen Baesa, den koning van Israel, al hun dagen.