32 En er was oorlog tussen Asa en tussen Baesa, den koning van Israel, al hun dagen.