6 En er was krijg geweest tussen Rehabeam en tussen Jerobeam, al de dagen zijns levens.