9 In het twintigste jaar van Jerobeam, den koning van Israel, werd Asa koning over Juda.