2 Daarna geschiedde het woord des HEEREN tot hem, zeggende: