11 En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.